fbpx

Wat verandert er in 2019 voor jou als huiseigenaar?

wijzigingen huiseigenaren 2019

inhoudsopgave

Ieder jaar op de derde dinsdag van september vindt Prinsjesdag weer plaats. Hierin worden alle financiële plannen van het kabinet gepresenteerd voor het volgende jaar. Ieder jaar vinden er wijzigingen plaats die van toepassing zijn voor eigen woningbezitters in Nederland. Wij hebben voor je op een rijtje gezet welke dat precies zijn in 2019.

1. Verdere verlaging van hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is de afgelopen jaren enorm versoberd door het kabinet. Ieder jaar werd de hypotheekrente met 0,5% afgebouwd. In 2018 kon je de hypotheekrente nog aftrekken tegen maximaal 49,5%, maar in 2019 zal dit nog maximaal 49% (geldt voor inkomens boven de €68.507,-). Vanaf volgend jaar (2020) ga je pas versobering van de hypotheekrenteaftrek echt voelen, want dan wordt er afgebouwd met 3% per jaar tot maximaal 37% in 2021.

2. Lager eigenwoningforfait

Mensen met een eigen woning die hun hypotheek al helemaal of nagenoeg helemaal afgelost hebben, moeten het eigenwoningforfait bij hun inkomen optellen. Dit forfait is een percentage van WOZ-waarde van je woning. Het eigenwoningforfait daalt nu van 0,7% naar 0,65%. Voor woningen met een waarde boven de €1.080.000,- geldt een percentage van 2,35% voor dat gedeelte dat dit bedrag overstijgt. Dit blijft gewoon gelijk. Dit voordeel verdwijnt overigens als sneeuw voor de zon aangezien dat de WOZ-waardes van woning ook enorm gestegen zijn door de opgaande huizenmarkt.

3. Afbouw Wet Hillen

De Wet Hillen is ooit in het leven geroepen voor huiseigenaren waarvan de hypotheek in box 1 reeds afgelost is. Zij zijn vrijgesteld van het eigenwoningforfait omdat ze geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Op deze manier vindt er compensatie plaats. Deze Wet Hillen wordt de komende 30 jaar afgebouwd met 3,33% per jaar. Feitelijk betekent dit dat iemand met een woning zonder hypotheek in box 1, in 2019 nog 96,67% vrijstelling heeft over het bedrag dat verschuldigd is als eigenwoningforfait.

4. Hogere hypotheek

Wanneer je een eigen woning koopt, mag je maximaal 100% van de waarde van deze woning lenen. Dit betekent in de praktijk dat je de kosten koper, denk hierbij aan overdrachtsbelasting, notariskosten, kosten voor hypotheekadvies, kosten NHG etc.), betaalt uit eigen middelen. Overigens was dit in 2018 ook al het geval. Wel worden de leennormen verruimt waardoor je meer kunt lenen. Deze leennormen worden jaarlijks vastgesteld door het Nibud. De hoogte van je inkomen en van de hypotheekrente zijn hierop van invloed. Eén of twee inkomens speelt hierbij nog een grote rol. Deze verruiming van de leennormen geldt overigens niet voor iedereen, dit moet per situatie bekeken worden.

5. Energieneutraal huis = meer lenen

Energiezuinigheid en energiebesparing staan hoog op de agenda van het kabinet en zelfs ook op die van de Europese Unie. Om dit proces te bevorderen, worden stimulerende maatregelen getroffen. Zoals hierboven beschreven mag je maximaal 100% van de waarde van je woning lenen. Echter, bij een klimaatneutrale woning is de leennorm ruimer. Hoeveel ruimer hangt weer af van het Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Dit getal geeft aan hoeveel energie er nodig is om een woning te verwarmen, te ventileren en te voorzien van elektra. Voor een woning die volledig klimaatneutraal is, mag je in 2019 €15.000,- extra lenen. Vorig jaar was dit nog €25.000,-. Heb je een nul-op-de-meter woning, dan blijft deze €25.000,- wél bestaan.

6. NHG grens gaat omhoog

De grens van de Nationale Hypotheek Garantie, hierna te noemen NHG, gaat per 01-01-2019 omhoog van €265.000,- naar €290.000,-. En dat is mooi, want een hypotheek met NHG biedt enorm veel voordelen. Zo is niet alleen de hypotheekrente 0,5% (of nog meer) lager, maar vormt het ook een vangnet bij vervelende gebeurtenissen zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of een echtscheiding. Besluit je ook nog te investeren in energiebesparende maatregelen? Dan is de grens €307.000,- (106% van de waarde van de woning).

De zekerheid van NHG is natuurlijk prettig, maar daar staat wel iets tegenover, namelijk een percentage van 1% over de hypotheeksom. Deze eenmalige kosten voor deze zekerheid zijn per 01-01-2019 verlaagd naar 0,9% over de hypotheeksom.

7. De energierekening schiet omhoog

Je hebt het ongetwijfeld al ergens gelezen maar de energierekening krijgt een flinke stijging voor de kiezen in 2019. Volgens de website Gaslicht.com gaat de energierekening gemiddeld met €160,- per jaar omhoog, een stijging van maar liefst 26%. Met name verhoging van belastingen op energie zorgen voor deze enorme stijging.

Kortom: er verandert een hoop voor jou als huiseigenaar het komende jaar. Is er iets nog niet helemaal duidelijk? Of kunnen wij je ergens bij helpen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Deel dit artikel met je vrienden

© 2024 Marquant