fbpx

Een volmacht: hoe zit dat precies?

Video icoon_ wooninspiratie afbeelding

inhoudsopgave

Een volmacht: hoe zit dat precies?

Het is een bekend woord binnen de makelaardij. Want ook bij het (ver)kopen van een woning kan een volmacht aan de orde komen, maar wat is het precies? Hierbij de uitleg.

Waarom een volmacht?

Het kan voorkomen dat jijzelf of iemand in je naaste omgeving niet zelf in staat is of aanwezig kan zijn om bepaalde (rechts)handelingen te verrichten, zoals bijvoorbeeld de aktepassering van jouw woning bij de notaris. Daarom is het volgens de wet mogelijk om iemand volmacht te verlenen. Dit is een (schriftelijke)verklaring, waarbij jij iemand anders de bevoegdheid geeft om namens jou een bepaalde (rechts)handeling uit te voeren.

Het doel van een volmacht

Een volmacht is bedoeld om zaken te regelen voor een eventuele latere periode van wilsonbekwaamheid, bijvoorbeeld voor mensen met de diagnose Alzheimer. Of voor een periode waarin iemand (tijdelijk) niet in staat is om zijn/haar eigen zaken te regelen, bijvoorbeeld wegens ziekte, ongevallen of invaliditeit. Tevens kun je iemand volmacht verlenen wanneer je in het buitenland woont. Of op het moment dat de koper kiest voor een akte passering bij een notaris die (te) ver weg woont voor de (ver)koper zelf.

Wanneer maak je hier gebruik van?

Ten eerste kun je alleen volmacht regelen wanneer de volmachtgever wilsbekwaam is. Dit betekent dat hij of zij in staat is om dit vrijwillig en bij volle bewustzijn te doen en begrijpt wát hij/zij doet. Ten tweede moet je het verlenen aan iemand die je kunt vertrouwen, denk hierbij aan een familielid of goede vriend. Dit is een kwestie van goed vertrouwen, echter kan de volmachtgever wel bepalen dat er toezicht op diegene wordt gehouden en door wie.

Volmacht in de makelaardij

Binnen de makelaardij heb je twee soorten:

  1. Onderhandse volmacht

Deze vorm kan vrij gemakkelijk opgesteld worden door jezelf of je naaste. Het is namelijk niet verplicht om volmacht op te laten stellen door een notaris of ander bevoegd persoon. Het nadeel aan deze vorm is dat de vertrouwenspersoon die gemachtigd is, niet volledig gemachtigd is. Er zijn namelijk een aantal zaken die hij/zij niet mag doen uit naam van de ander, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek. Hiervoor heb je een notariële volmacht nodig.

 

  1. Notariële volmacht

Deze vorm laat je opmaken door de notaris. De notariële akte is dan het bewijs van het bestaan van de volmacht. Dit is dus een juridisch document waarbij de notaris de identiteit van de volmachtgever controleert om zo te bepalen of hij/zij wilsbekwaam is. Bij twijfel schakelt de notaris een arts in. Deze vorm is belangrijk omdat veel instanties alléén de notariële volmachten accepteren.

Voordelen:
Nadelen:
Eindigen volmacht
  • Intrekken of herroepen: Door intrekking is de gevolmachtigde niet meer bevoegd om namens jou te handelen. Deze intrekking of herroeping moet schriftelijk aangeleverd door gevolmachtigde bij de notaris waar het destijds getekend is.
  • Bij het overlijden van de volmachtgever. Echter is het mogelijk om te bepalen dat de volmacht niet eindigt bij het overlijden van de volmachtgever. Dit kan als het gaat om een volmacht die vooral in het belang van de gevolmachtigde is of van een derde.
  • Als de volmachtgever of gevolmachtigde failliet gaat.

Deel dit artikel met je vrienden

© 2024 Marquant